MOVE_Béta_Kft

CégismertetőA Move Rehabilitációs és Szolgáltató Közhasznú Társaságot a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete és a Move Alfa Kft. hozta létre 2004-ben, azzal a céllal, hogy a fogyatékkal élők önálló életvitelét, társadalmi elfogadottságukat elősegítse. Ekkor a Move Kht-én belül az ország hat különböző pontján alakultak támogató szolgálatok: Balatonfűzfő, Karcag, Kisújszállás, Ajka, Pápa, Veszprém.

A szolgálatoknál jelentkező ellátási szükséglet kielégítését a már működő támogató szolgálatok által biztosított létszámban nem lehetett már teljesíteni. A megnövekedett szükségletek kielégítésére döntöttek úgy az alapítók 2005-ben, hogy létrehozzák a Move Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Közhasznú Társaságot.
A Move Béta berkein belül szintén hat új támogató szolgálat kialakítására került sor: Pápán, Sárbogárdon Devecserben, Veszprémben, Győrben, Herenden.

A 2007-es év nagy változást hozott a Move Béta Kht. életében, ugyanis a megváltozott törvényi és jogszabályi előírások lépésre késztették az alapítókat. Ennek következtében a Move Kht-én belül működő támogató szolgálatokat a Move Béta Kht. 2007. július 1-vel munkajogi jogutódlással átvette.
A 191/2008. ( VII. 30.) Korm. Rendelet értelmében egy fenntartó egy ellátási területen csak egy szolgálatot működtethet.
A Move Béta Kht. fenntartásában Karcagi kistérségben két támogató szolgálatot működtet. Eleget téve a jogszabályi feltételeknek úgy döntött, hogy 2009. január 01-től a két szolgálatot integrálva működteti tovább, Move Reménység Integrált Támogató Szolgálat néven.

A tagok a 2009. június 10. napján tartott taggyűlésen döntöttek arról, hogy a közhasznú társaságot non-profit közhasznú korlátolt felelősségű társasággá alakítják. A Move Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Non-profit Közhasznú Kft. a MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Közhasznú Társaság általános jogutódja.
A 100/1999. (XII. 10.) OGY határozat az Országos Fogyatékos ügyi programról kimondja, hogy: „Szükséges a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan támogató szolgálatok létrehozása, melynek révén ténylegesen elérhető a fogyatékos személy önállóságának, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a fogyatékosságából adódó speciális szükségletek kielégítése.”

A fentiekkel összefüggésbe célunk, hogy a szolgálatunknál a normalizáció legyen a vezérelv, mely szerint el kell ismerni a fogyatékossággal élő emberek azon jogát, hogy életkorának megfelelően lehetősége legyen mindarra, ami a társadalom minden más tagjának is a sajátja. A normalizációs elvből az is levezethető, hogy a fogyatékossággal élő személy életét kell a támogató szolgálatok középpontjába állítani és nem fordítva a fogyatékossággal élő személy mindennapjait, igazítani a különböző szolgáltatásokhoz.

Szakmai programunkat úgy alakítottuk ki, hogy a két külön szolgálat eddig elért eredményeit a továbbiakban is megtartsuk, fejleszteni tudjuk, a súlyosan sérült személyek együtt dolgozva „egészséges” munkatársaikkal a leghatékonyabb módon oldják meg a felmerülő szükségletek kielégítését. Külön figyelmet fordítottunk a nyelv használatára mely nemcsak tükrözi, hanem befolyásolhatja is a társadalmi szemléletmódot.

Terveink szerint ez az új típusú szolgálat összehangoltan, hatékonyan és egységes szervezetként fogja segíteni a fogyatékossággal élő személyeket abban, hogy megvalósítsák az önrendelkező életvitelt, ugyanakkor a különböző szakemberek és döntéshozók felé is közvetítsék a fogyatékossággal élő személyeket érintő speciális problémákat, szükségleteket.